Przedsiębiorcy często mają problem z zakwalifikowaniem nabytych maszyn, urządzeń, czy innych sprzętów, które chcą wprowadzić do majątku działalności. Sprawdźmy, jaki składnik majątku należy uznać za środek trwały, a