Jedną z podstawowych form opodatkowania dla przedsiębiorców jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie opodatkowania podatnicy nie mają możliwości pomniejszenia przychodów o koszty związane z jego uzyskaniem.