Dla kogo kasa fiskalna w 2015 roku?

Rok 2015 przyniósł ze sobą dużo zmian w ustawach, w szczególności dla podatników, którzy jeszcze w 2014 byli zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2015, oferujący m.in. usługi: z zakresu doradztwa podatkowego, gastronomiczne i wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki muszą posiadać kasy fiskalne. W przypadku podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług w latach wcześniejszych i kontynuują działalność w 2015 r., obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej powstanie od 1 marca 2015 r.. A wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014, które obowiązuje od stycznia tego roku.

 

Dla kogo kasa fiskalna

O tym, kogo dotyczą zmiany z zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania można przeczytać w §4 Rozporządzenia, a są to między innymi:

 

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,b) części do silników (PKWiU 28.11.4),c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (…)
2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Podatnicy wymieni w rozporządzeniu mają czas na zakupienie kas fiskalnych do 28 lutego 2015 roku. Docelowo kas fiskalnych mają używać wszyscy przedsiębiorcy, jednak zmiany te będą wprowadzane partiami, dlatego np. wymienieni w §3 mają czas do końca 2016 roku na wprowadzenie zmian w swoich firmach.

 

Limity kas fiskalnych bez zmian

Limit obrotu do kasy w roku 2015 nie uległ zmianie. Zgodnie z generalną zasadą wszyscy podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys.Jedyna różnica to fakt, że do limitu nie zalicza się już takich czynności jak sprzedaż:

  • nieruchomości,
  • środków trwałych,
  • wartości prawnych i niematerialnych.

 

Dla kogo zwolnienia

Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

  • prowadzący czynności notarialne o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT,
  • oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),
  • świadczący usługi elektroniczne i nadawcze, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),
  • oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe,
  • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości,
  • prowadzący sprzedaż wysyłkową – jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata zostanie przelana na konto bankowe podatnika.