Import towarów – co kryje się za tym pojęciem?

Import towarów – definicja

Import towarów: wywiezienie towarów na terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa trzeciego.