Import usług – dowiedz się na czym polega

Import usług – definicja

Import usług: wykonywanie określonych usług na zlecenie i za zapłatą usługobiorcy.