Kasa fiskalna 2015 dla dentysty i lekarza!

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie było konieczne – poprzednie przestało obowiązywać z końcem 2014 roku i gdyby nie uległo zmianie, obowiązek posiadania kas fiskalnych objąłby wszystkich podatników.

 

Kasa fiskalna – od 2015 roku również dla lekarzy i dentystów

Nowe rozporządzenie wprowadza dużo zmian odnośnie grup zawodowych, które zostały objęte obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej – został on nałożony również na lekarzy i dentystów.

Mówi o tym art. 4, pkt. 2, lit. f, mianowicie: “Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów”.

 

Przepis ten jasno określa, że lekarzy oraz dentystów nie obowiązują żadne zwolnienia dotyczące ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej, czyli nie mogą oni skorzystać ze zwolnienia, gdy w ciągu roku podatkowego ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła 20 tys. zł.

Okres przejściowy, z jakiego mogą skorzystać lekarze oraz dentyści na wprowadzenie kasy fiskalnej, wynosi 2 miesiące. Oznacza to, że najpóźniej od 1 marca 2015 roku wszyscy dentyści oraz lekarze muszą mieć zainstalowane kasy fiskalne.

Okres przejściowy, z jakiego mogą skorzystać lekarze oraz dentyści na wprowadzenie kasy fiskalnej, wynosi 2 miesiące. Oznacza to, że najpóźniej od 1 marca 2015 roku wszyscy dentyści oraz lekarze muszą mieć zainstalowane kasy fiskalne.

Przeczytaj również Kasa fiskalna w 2015 roku !