Korekta kosztów od 2016 roku

Korekta kosztów od 2016 roku

Od 2016 roku przestaje obowiązywać korekta kosztów. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców. Bowiem koniec korekty kosztów oznacza mniej obowiązków i formalności dla przedsiębiorców.

Korekta kosztów – na czym polega?

Korekta kosztów została wprowadzona w podatku dochodowym w 2013 roku. Polega ona na korygowaniu kosztów uzyskania przychodów o koszty, które nie zostały opłacone w ustawowym terminie.

Zgodnie z przepisami nieuregulowany wydatek należało wyksięgować:

  • po 30 dniach, jeśli termin płatności wynosił do 60 dni,
  • po 90 dniach od upływu terminu płatności jeśli termin ten jest dłuższy niż 60 dni.

Korekta kosztów – zmiany od 2016 roku

Ustawa podpisana przez prezydenta 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy uchyla obowiązek dokonywania korekt kosztów. Oznacza to, że od 1 stycznia2016 roku nie będzie konieczności pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki.

Korekta kosztów – przepisy przejściowe

Zmiana w korekcie kosztów, jak zazwyczaj każda zmiana w przepisach wywołuje wątpliwości przedsiębiorców. Bowiem co zrobić w sytuacji, gdy wydatek został poniesiony w 2015 roku jednak nie został opłacony, a korekta z jego tytułu przypadałaby na rok 2016? Wówczas od takiego wydatku nie należy dokonywać korekty.

Natomiast jeśli wydatek zostanie poniesiony w 2015 roku i w tym też roku zostanie dokonana jego korekta kosztów, a przedsiębiorca ureguluje wydatek ten dopiero w 2016 roku to w takiej sytuacji po opłaceniu wydatku będzie go mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.
Korekta kosztów miała na celu likwidację zatorów płatniczych i poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców. Jednak w gruncie rzeczy nie przyniosła takiego efektu. Z racji czego wraz z początkiem 2016 roku odchodzi w niepamięć.

Zobacz też:

Odprawa dla pracownika