Metoda kasowa a VAT naliczony

Przedsiębiorcy otrzymując fakturę VAT z adnotacją “Metoda kasowa” często mogą mieć wątpliwości, jak ująć w ewidencji taki koszt. Mogą pojawić się wówczas pytania kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz w jaki sposób zaksięgować w KPiR taką fakturę?

Metoda kasowa jest stosowana u małych podatników będących czynnymi podatnikami VAT jak i tych zwolnionych z VAT, których roczny limit sprzedaży nie przekracza 1,2 mil euro. Jej specyfika polega na tym, że poniesiony koszt ujmuje się w dacie wystawienia faktury. Jednak obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej opłacenia częściowego lub w całości.
Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie mogą dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji za dany kwartał wówczas, gdy faktura została opłacona w części lub w całości, w okresie tego kwartału lub w dwóch następnych kwartałach.
A jak wygląda to w praktyce? Najlepiej będzie przedstawić to na wybranych przykładach.

Przykład 1.
Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie dokonał zakupu towaru w czerwcu 2017 roku, otrzymał fakturę VAT z adnotacją “Metoda kasowa” w wysokości 1000 zł netto. Płatności dokonał w lipcu 2017 r.
W takim przypadku obowiązek podatkowy powstał w lipcu, więc podatek VAT w wysokości 230 zł powinien ująć w deklaracji VAT-7 za lipiec.

Przykład 2.
W maju 2017 roku zakupiono materiały w wysokości 1200 zł netto i przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie otrzymał fakturę “Metoda kasowa”. W tym samym miesiącu spłacił 600 zł i kolejną część w czerwcu 600 zł.
Wówczas VAT naliczony będzie można odliczyć na dwóch deklaracjach:
za maj 138 zł (600 zł x 23% VAT)
za czerwiec 138 zł.
Jeśli przedsiębiorca nie odliczył wartości podatku w deklaracji za maj może dokonać łącznej kwoty rozliczenia w deklaracji za czerwiec.

Przykład 3.
Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie w czerwcu 2017 roku zakupił towary o wartości 20 000 zł. Otrzymał fakturę “ Metoda kasowa”. Płatności dokonał w trzech ratach. W czerwcu 8 000 zł, w sierpniu 10 000 zł i we wrześniu 2 000 zł.
Może rozliczyć to następująco
kwartał II 1840 zł (8 000 zł x 23%)
kwartał III 2760 zł (12 000 zł x 23%)
Wartość tą może więc rozliczyć w deklaracji VAT-7K za kwartał II w wysokości 1840 zł lub odliczyć pełną kwotę za kwartał III lub dwa następne okresy rozliczeniowe.