Nadpłata VAT – Przeksięgowanie

Przeczytałem ostatnio, iż istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych. Jak to wygląda od strony praktycznej? Trzeba składać jakąś specjalną deklarację w tej sprawie?

Nadpłata VAT

W pierwszej kolejności zaliczana jest w sposób proporcjonalny na poczet zaległości podatkowych z tego tytułu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Dokonywane jest to z urzędu i nie ma konieczności składania dodatkowych pism. W przypadku gdy nie występują zaległości podatkowe nadpłatę podatku VAT ma Pan możliwość przeznaczyć na bieżące lub przyszłe zobowiązania podatkowe.

 

W celu zaliczenia nadpłaty VAT na poczet innych bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych przede wszystkim powinna zostać złożona deklaracja VAT-7 – jeżeli podatek VAT rozliczany jest miesięcznie lub VAT-7K – jeżeli podatek VAT rozliczany jest kwartalnie. W składanej deklaracji nadwyżka do zwrotu zostanie wykazana w polu nr 51 deklaracji VAT-7 (14) i VAT-7K (8)). Do deklaracji należy dołączyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet bieżących/przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu PIT. Jeśli złożona deklaracja VAT nie budzi zastrzeżeń i nie występują zaległości, urząd skarbowy ustosunkuje się do prośby we wniosku.
Interesuje Cię temat zaliczenia nadpłaty VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych? Pobierz wzór wniosku z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku wraz z szerokim omówieniem!

Nadpłata VAT

W pierwszej kolejności zaliczana jest w sposób proporcjonalny na poczet zaległości podatkowych z tego tytułu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Dokonywane jest to z urzędu i nie ma konieczności składania dodatkowych pism. W przypadku gdy nie występują zaległości podatkowe nadpłatę podatku VAT ma Pan możliwość przeznaczyć na bieżące lub przyszłe zobowiązania podatkowe.

 

W celu zaliczenia nadpłaty VAT na poczet innych bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych przede wszystkim powinna zostać złożona deklaracja VAT-7 – jeżeli podatek VAT rozliczany jest miesięcznie lub VAT-7K – jeżeli podatek VAT rozliczany jest kwartalnie. W składanej deklaracji nadwyżka do zwrotu zostanie wykazana w polu nr 51 deklaracji VAT-7 (14) i VAT-7K (8)). Do deklaracji należy dołączyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet bieżących/przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu PIT. Jeśli złożona deklaracja VAT nie budzi zastrzeżeń i nie występują zaległości, urząd skarbowy ustosunkuje się do prośby we wniosku.
Interesuje Cię temat zaliczenia nadpłaty VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych? Pobierz wzór wniosku z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku wraz z szerokim omówieniem!

Polecamy:

Wynagrodzenie kalkulator

Leasing finansowy a operacyjny

Dokumenty magazynowe