Obiekty budownictwa mieszkaniowego i ich klasyfikacja

Obiekty budownictwa mieszkaniowego – definicja

Obiekty budownictwa mieszkaniowego: wszystkie budynki mieszkalne, które służą do stałego zamieszkania. Pełną klasyfikację można znaleźć w 11 dziale Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.