Państwa członkowskie konsumpcji – czym są?

Państwa członkowskie konsumpcji – definicja

Państwa członkowskie konsumpcji: państwo członkowskie Unii Europejskiej, na którego terytorium świadczone są usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.