Pierwsze zasiedlenie – poznaj bliżej ten termin

Pierwsze zasiedlenie – definicja

Pierwsze zasiedlenie: pierwsze oddanie do użytku budynku, budynków lub ich części właścicielowi lub nabywcy po wybudowaniu albo remoncie (tylko w wypadku, kiedy koszty poniesione na remont wyniosły minimum 30% wartości początkowej).
Katalog stron