Nabywając środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia ich amortyzacji w koszty, po spełnieniu odpowiednich wymogów. Często wykorzystywaną metodą amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Część