Dobra osobiste, jako jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, są szczególnie chronione przez prawo. Pojęcie to wiąże się z człowiekiem jako jednostką, osobą fizyczną. Jak jest