Refakturowanie polega na tym, że jeden podmiot nabywa daną usługę, którą następnie odsprzedaje innemu podmiotowi, który faktycznie z tej usługi korzysta. Jednak w tym wypadku odsprzedający nie jest