Dla wielu przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nie przekroczenie limitu obrotu sprzedaży 20 tys., czy ze względu na zwolnienie przedmiotowe, przychodzi moment, w