Zdarza się, że przedmiot ze względu na zakładany początkowo okres użytkowania krótszy niż rok nie jest uznawany w działalności jako środek trwały. Zazwyczaj w tym przypadku przedmiot zostaje