Kasa fiskalna to przedmiot, który pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Bowiem przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności  gospodarczej i rolników ryczałtowych dokonuje