Cel ekonomii: Zaspokojenie ludzkich potrzeb Zatem celem systemów ekonomicznego i finansowego jest także, według Kościoła, służba człowiekowi, ubóstwo na świecie temu przeczy. Celem systemu ekonomicznego jest zaspokojenie ludzkich