Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca jeszcze przed realizacją zamówienia otrzyma przedpłatę. Otrzymanie zaliczki wiąże się m.in. z koniecznością wystawienia faktury zaliczkowej, a to z kolei rodzi obowiązek