Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania konta w banku. Tu rodzi się jednak pytanie czy otwarty rachunek  bankowy musi być kontem firmowym? Może wystarczy aby przedsiębiorca