Często zdarza się, że miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest oddalone od miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Kiedy odległość jest znaczna, przedsiębiorca zmuszony jest skorzystać ze środków transportu. Czy i na