Zdarza się, że nabyte składniki majątku w działalności gospodarczej nie przekraczają kwoty 3500 zł*. Czy wówczas przedsiębiorca może uznać taki przedmiot za środek trwały i wprowadzić do ewidencji? Sprawdźmy,