Każdy pracodawca ma obowiązek chronić dane osobowe osób, które zatrudnia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nakaz ten obejmuje nie