Dokonując sprzedaży środka trwałego należy mieć na uwadze stan jego amortyzacji, bowiem nie w pełni zamortyzowany środek trwały w momencie sprzedaży spowoduje nie tylko powstanie przychodu, ale również