Terytorium państwa członkowskiego jest terytorium państwa, które znajduje się na terytorium Unii Europejskiej i wchodzi w jej skład, a także: w przypadku umowy zawartej między RP a państwem członkowskim