Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania usługi lub z chwilą dokonania dostawy towarów. Jednak od zasady ogólnej występują wyjątki. Ogólna zasada nie