W obecnych, dosyć trudnych warunkach rynkowych przedsiębiorcy muszą na bieżąco kontrolować stan środków pieniężnych, aby zapewnić wypłacalność firmy. Zgodnie z definicją płynności finansowej, jest to zdolność przedsiębiorstwa do