Przyjmując środek trwały do używania przedsiębiorca musi dokonać jego wyceny wartości początkowej, od której zależy naliczanie odpisów amortyzacyjnych do kosztów działalności. W jaki sposób powinna być przeprowadzona wycena wartości