Wykorzystywanie środków trwałych w prowadzonej działalności jest już normą – wiedza na temat składników majątku i majątku trwałego to absolutna podstawa dla każdego przedsiębiorcy. W toku działalności rzeczą