Większość przedsiębiorców korzysta z różnych oprogramowań komputerowych w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wartość oprogramowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy oprogramowanie kwalifikuje się jako wartość niematerialna i