Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z pełnienia wielu obowiązków. Czy również amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności jest wstrzymana? Czy suma nieodliczanych odpisów amortyzacyjnych