Terytorium Unii Europejskiej – co obejmuje?

Terytorium Unii Europejskiej stanowi terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem:

Terytorium Unii Europejskiej – wyłączone państwa

  • Gibraltaru,
  • Wysp Normandzkich (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
  • Wysp Alandzkich (Republika Finlandii),
  • Góry Athos (Republika Grecka),
  • terytoriów francuskich, o których mowa w w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • Livigno, Campione d’Italia, włoskiej części jeziora Lugano (Republika Włoska),
  • Wysp Kanaryjskich, Ceuty, Melilly (królestwo Hiszpanii),
  • wyspy Helgoland i terytorium Buesingen (Republika Federalna Niemiec).

Terytorium Unii Europejskiej – dodatkowe wyłączenia

Dodatkowo, na potrzeby stosowania ustawy o podatku od towarów i usług:

  • suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia zalicza się do terytorium Republiki Cypru,
  • wyspę Man zalicza się do terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
  • Księstwo Monako zalicza się do terytorium Republiki Francuskiej.