Towary – poznaj pełną definicję tego zwrotu

Towary: według ustawy o podatku od towarów i usług są to:

  • energia w każdej postaci,
  • rzeczy a także ich części.