Urząd skarbowy – wiesz czym jest?

Urząd skarbowy – definicja

Zgodnie z przepisami urząd skarbowy to właściwy podatnikowi (ze względu na adres zamieszkania) urząd skarbowy.