Zwolnienie z kasy fiskalnej a sprzedaż dla osób fizycznych

Dla wielu przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nie przekroczenie limitu obrotu sprzedaży 20 tys., czy ze względu na zwolnienie przedmiotowe, przychodzi moment, w którym muszą zaksięgować sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Rodzi się wówczas pytanie, jak należy udokumentować taki przychód?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – stacjonarna

Ewidencję sprzedaży bezrachunkowej zobowiązane są prowadzić osoby, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, bez względu na to czy są czynnymi podatnikami VAT, czy są zwolnieni z podatku VAT.
Ewidencja ma charakter broszurowy, co oznacza, że musi być spięta i posiadać kolejno numery każdego przychodu na każdy dzień. Czynni podatnicy VAT w takiej ewidencji są zobowiązani do podania dodatkowo wartości netto oraz wartości VAT wraz z odpowiednimi stawkami podatku. Taką ewidencję należy zsumować na koniec dnia lub na początku dnia następnego przed dokonaniem pierwszej operacji i wprowadzić do KPiR w kolumnie 7 jako sprzedaż towarów i usług.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – wysyłkowa

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej jest również prowadzona przy sprzedaży dla osób fizycznych dokonywanej przez internet. Jeśli zapłata wpływa na konto sprzedającego, wówczas dowodem jest wyciąg bankowy. Jednak musi z niego dokładnie wynikać jaki charakter miała sprzedaż i czego dotyczyła. Jeśli na podstawie wyciągu nie można dokładnie ocenić jakiej transakcji dotyczył przelew, wówczas taki przychód księguje się tak samo, jak w przypadku ewidencji sprzedaży bezrachunkowej przy sprzedaży stacjonarnej.
Faktura VAT

Przedsiębiorca ma również prawo do wystawienia faktury VAT na żądanie osoby fizycznej. Dane jakie powinna zawierać faktura VAT są określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Jednym z głównych elementów, który może stanowić problem, gdy wykonuje się sprzedaż dla osób fizycznych poprzez wystawienie faktury jest wymóg podania numeru NIP, gdyż naturalnie takie osoby go nie posiadają. Co w takim wypadku należy zrobić? Otóż w danym przypadku przepisy ustawy o VAT pozwalają na pominięcie tego elementu, powinny jednak pojawić się dane pozwalające na identyfikację kontrahenta, takie jak dane osobowe oraz adres.