Amortyzacja jednorazowa - sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Amortyzacja to zmniejszenie wartości środka trwałego wynikające z użytkowania lub starzenia się przedmiotu. Jest to koszt niepieniężny. Przedsiębiorca ma do wyboru kilka metod amortyzacji. Raz wybranej metody amortyzacji dla danego środka trwałego nie można zmienić. Dla wielu podatników najkorzystniejszą metodą amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa.

Amortyzacja jednorazowe - dla kogo?

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają status małego podatnika, a także ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Przywilej amortyzacji jednorazowej przysługuje podatnikom w ramach pomocy de minimis.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.

Amortyzacja jednorazowa - limit wynikający z pomocy de minimis

Jak już zostało wcześniej napisane amortyzacja jednorazowa jest przywilejem dlatego też zostały wprowadzone limity, których podatnik korzystający z tego rodzaju amortyzacji nie może przekroczyć. Otóż przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu amortyzacji jednorazowej, czyli 50 000 euro.

Jakie formalności musisz spełnić korzystając z amortyzacji jednorazowej

W sytuacji, gdy podatnik korzysta z amortyzacji jednorazowej musi uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis. W celu uzyskania takiego zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o jego wydanie. Oprócz wniosku należy również złożyć inne dokumenty, takie jak:

  • dokument, który potwierdza zakup środka trwałego (najczęściej jest to faktura lub umowa kupna-sprzedaży),
  • ewidencję środków trwałych,
  • potwierdzenie dokonania odpisów amortyzacyjnych,
  • oświadczenie o wyborze metody amortyzacji, jaką dokonałby podatnik gdyby nie stosował amortyzacji jednorazowej,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, w tym kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy w danym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis jeśli podatnik wcześniej nie korzystał z tego wsparcia.

Amortyzacja jednorazowa tylko dla środków trwałych

Należy mieć na względzie, że z amortyzacji jednorazowej w ramach de minimis nie  można zastosować dla wartości niematerialnych i prawnych. Jest ona dostępna jedynie dla środków trwałych.