konto w banku Konto w banku

Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania konta w banku. Tu rodzi się jednak pytanie czy otwarty rachunek  bankowy musi być kontem firmowym? Może wystarczy aby przedsiębiorca  korzystał z rachunku osobistego do celów firmowych?

Konto w banku a przepisy

Zgodnie z przepisami wymogiem jest posiadanie konta w banku, ale również realizacja wszelkich transakcji i rozliczeń z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istotnym jest jednak, aby przedsiębiorcy dokonujący jakichkolwiek zmian związanych z rachunkiem firmy w ciągu dwóch tygodni  poinformowali odpowiednie instytucje  o dokonywanych aktualizacjach. W przeciwnym razie grozi im grzywna w wysokości nawet do 3 tys. złotych.

Przepisy nie wykluczają wykorzystywania podczas prowadzenia działalności gospodarczej konta prywatnego, a jedynie sugerują iż rozliczenia powinny odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego wskazanego wcześniej w urzędzie. Dodatkowo zgodnie z Ordynacja Podatkową (art.61) mikroprzedsiębiorcy zostają zwolnieni z obowiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta w banku. Podobnie jest w przypadku mikroprzedsiębiorców i rozliczeń za pośrednictwem banku z ZUSem, bowiem i w tej sytuacji mogą oni dokonywać płatności w formie przekazu pocztowego. Pozostali jednak płatnicy zobowiązani są do dokonywania płatności przelewem z konta w banku, lecz w przepisach nie ma jasno określonego zakazu wykorzystywania do tego rachunków osobistych.

Nieco inaczej, do możliwości wykorzystywania rachunków osobistych w celach firmowych podchodzą przepisy bankowe. Prawo bankowe bowiem dokładnie określa jakie podmioty mogą korzystać z poszczególnych rodzajów dostępnych na rynku rachunków bankowych. Jednak zważywszy na fakt braku określonych sankcji na wypadek wykorzystywania rachunków osobistych do celów firmowych nadal zdarzają się przypadki wykorzystywanie kont osobistych do celów związanych z prowadzoną działalnością. Bez wątpienia jest podyktowane względami ekonomicznymi albowiem konto firmowe jest zdecydowanie droższym produktem niż rachunek osobisty. A jedyną konsekwencją, która i tak sporadycznie występuje, jest zerwanie umowy rachunku bankowego z osobą fizyczną.

Decyzję odnośnie tego jaki rodzaj rachunku wybrać pozostawiamy w tej sytuacji wszystkim planującym prowadzenie działalności. Przepisy jasno nie ograniczają możliwości wyboru dając przedsiębiorcom możliwość wyboru, które konto w banku wykorzystać dla swojej firmy.