Sprzedaż wierzytelności to często jedyna okazja, aby poprawić swoją kondycję finansową i nie wpaść w problemy. Istnieje wiele przedsiębiorstw, które zajmują się nabywaniem długów zawodowo, a dzięki temu cała procedura jest łatwa oraz szybka. Osoby, które zamierzają sprzedać dług powinny jednak dokładnie sprawdzić, czy w ich przypadku jest to możliwe, a jeśli tak - na jakich warunkach?

Sprzedaż i zakup wierzytelności - co warto o tym wiedzieć?

Brak uregulowania wierzytelności przez dłużnika/dłużników to jeden z często pojawiających się problemów zarówno jeśli mówimy o osobach prywatnych, jak i przedsiębiorcach. Nie każdy wierzyciel ma jednak wystarczająco czasu i cierpliwości, aby walczyć o swoje prawa w sądzie. Z pomocą przychodzą wtedy firmy windykacyjne, choć nie tylko, które skupują wymagalne długi, spłacając w ten sposób wierzyciela pierwotnego. 

Sprzedaż długu - gdzie i na jakich zasadach?

Sprzedaż i kupno długów odbywa się zarówno poprzez kontakt indywidualny pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, jak i coraz popularniejsze giełdy online. W obu przypadkach zmiana wierzyciela jest możliwa bez konieczności zdobycia zgody dłużnika, chyba że umowa przewiduje co do tego jakieś ograniczenia. Na skutek sprzedaży długu miejsce wierzyciela pierwotnego zajmuje wierzyciel wtórny. Na tego typu operacji zyskują obie strony - sprzedający zostaje zaspokojony przez kupującego, a ten drugi zarabia na tym, że reguluje tylko część zobowiązania, ale uzyskuje prawo do domagania się od dłużnika całości wraz z odsetkami i kosztami windykacji.    

Kto może kupić wierzytelność?

Wierzytelność może nabyć każdy podmiot, ale najczęściej są to profesjonalne przedsiębiorstwa windykacyjne, które posiadają odpowiednie narzędzia do tego, aby egzekwować należności. Wierzytelność musi być wymagalna, nieprzedawniona oraz bezsporna. Przejście wierzytelności na inny podmiot powinno być potwierdzone w formie pisemnej, choć ustawodawca pozostawia w tej kwestii swobodę. Warto wspomnieć, że często strony umawiają się na sprzedaż z tzw. regresem, co w praktyce oznacza, że w sytuacji, gdy nowemu wierzycielowi nie uda się wyegzekwować długu, sprzedający jest zobligowany do zwrotu pieniędzy. Umowa bez regresu natomiast skutkuje tym, że wierzyciel pierwotny nie ponosi już żadnej odpowiedzialności związanej z niewypłacalnością dłużnika. 

Kupno długów - na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie długu bierze się pod uwagę przede wszystkim jego wysokość i prawdopodobieństwo skutecznej windykacji. Znaczenie ma w tym kontekście poziom wypłacalności dłużnika, “wiek” wierzytelności oraz jakość zebranego materiału dowodowego, który można wykorzystać w postępowaniu sądowym. Na poziom atrakcyjności wierzytelności wpływa również to, że jest ona zabezpieczona np. zastawem lub hipoteką, co zwiększa szanse skutecznego odzyskania długu. Najmniej korzystne z punktu widzenia kupującego są natomiast długi, których egzekucją zajmuje się już komornik. Co istotne, nowy wierzyciel powinien poinformować dłużnika o całej operacji i wystąpić do niego z wezwaniem do uregulowania zobowiązania. 

Źródło: https://alterweb.pl/-kupno-dlugow-kiedy-mozliwa-jest-sprzedaz-wierzytelnosci