Refaktura - jakie dane musi zawierać? Refaktura - jakie dane musi zawierać? Refakturowanie polega na “przerzuceniu” wydatku na podmiot, który faktycznie korzysta z danego towaru czy usługi. Chociaż takie działanie jest to zgodne z przepisami to nadal wywołuje liczne wątpliwości. Dotyczą one między innymi tego jakie dane powinna zawierać refaktura.

Refaktura - jakie informacje musi zawierać?

Faktura dokumentująca odsprzedaż nie musi odzwierciedlać faktury zakupowej. Jednak refaktura powinna zawierać wszystkie te dane, które zwykle znajdują się na fakturze VAT, czyli:
 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Nazwa towaru lub usługi na refakturze

Przepisy nie precyzują w jaki sposób należy określać nazwę towaru czy usługi na fakturze. Ważne jest jednak, by z opisu wynikało co jest przedmiotem sprzedaży. Dlatego też na refakturze podatnik może zamieścić dowolną nazwę refakturowanych towarów i usług. Nazwa zamieszczona na refakturze nie musi być tożsama z nazwą zawartą na fakturze pierwotnej. Co więcej może ona zawierać adnotacje “refaktura” bądź “refakturowanie”, jednak nie jest to koniecznością.