Świąteczne prezenty w kosztach firmy Zbliża się świąteczny okres, a wraz z nim świąteczne prezenty. Z tej racji wiele firm przygotowuje dla pracowników liczne niespodzianki. Jednak jak takie świąteczne atrakcje wpływają na obciążenia podatkowe? Czy przedsiębiorca wydatki te może zaliczyć do kosztów podatkowych oraz czy stanowią one przychód pracownika?

Świąteczne prezenty w kosztach podatkowych

Firmy, w których tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), wydatki na zakup świątecznych prezentów dla pracowników mogą pokrywać ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Jednak wydatków sfinansowanych z ZFŚS nie można zaliczyć do kosztów firmowych. Aby przedsiębiorca mógł sfinansować świąteczne prezenty z ZFŚS konieczne jest wartościowanie prezentów zgodnie z sytuacją materialną i rodzinną pracowników, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 380 zł rocznie. Jeśli zaś wszyscy pracownicy otrzymają prezenty o tej samej wartości, bez względu na sytuację materialną, wówczas pracodawca wydatków tych nie może sfinansować ze środków ZFŚS. Przedsiębiorca, który zakup świątecznych prezentów sfinansuje środkami obrotowymi firmy będzie miał możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych. Jednak wydatki na zakup świątecznych prezentów dla pracowników pokrywane ze środków obrotowych firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli:
  • wydatki te mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością,
  • poniesione wydatki mają wpływ na wielkość osiągniętego przychodu,
  • wydatki te nie są zawarte w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych.
W sytuacji, gdy pracodawca zakupił świąteczne prezenty ze środków obrotowych firmy zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od pracowników z tytułu wręczonych prezentów świątecznych.

Świąteczne prezenty jako przychód pracownika

Zgodnie z przepisami wszystko co pracownik otrzyma od szefa stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu. Jednak od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Otóż zapłaty podatku od świątecznych prezentów pracownik uniknie w sytuacji, gdy będą one sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a ich wartość nie będzie wyższa niż 380 zł. Jeśli jednak świąteczne prezenty pracodawca sfinansuje ze środków obrotowych firmy to będą one dodatkowym przychodem pracownika i będzie on zobowiązany do zapłaty podatku z tego tytułu.

Firmowa wigilia w kosztach podatkowych

Wydatki na organizację firmowej wigilii przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych. Bowiem celem takiego spotkania jest integracja pracowników oraz zwiększenie ich motywacji do pracy. Do kosztów podatkowych pracodawca można zaliczyć wydatki na wigilijne jedzenie. Firmowa wigilia nie będzie jednak stanowić kosztu podatkowego pracownika - takie stanowisko przyjął Trybunał Konstytucyjny. Bowiem nie da się wycenić udziału pracownika w tego typu imprezie. Polecamy:
Wynagrodzenie kalkulator