Terytorium Unii Europejskiej stanowi terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem:

Terytorium Unii Europejskiej - wyłączone państwa

 • Gibraltaru,
 • Wysp Normandzkich (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
 • Wysp Alandzkich (Republika Finlandii),
 • Góry Athos (Republika Grecka),
 • terytoriów francuskich, o których mowa w w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • Livigno, Campione d'Italia, włoskiej części jeziora Lugano (Republika Włoska),
 • Wysp Kanaryjskich, Ceuty, Melilly (królestwo Hiszpanii),
 • wyspy Helgoland i terytorium Buesingen (Republika Federalna Niemiec).

Terytorium Unii Europejskiej - dodatkowe wyłączenia

Dodatkowo, na potrzeby stosowania ustawy o podatku od towarów i usług:

 • suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia zalicza się do terytorium Republiki Cypru,
 • wyspę Man zalicza się do terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • Księstwo Monako zalicza się do terytorium Republiki Francuskiej.