Towary: według ustawy o podatku od towarów i usług są to:
  • energia w każdej postaci,
  • rzeczy a także ich części.