Czy przedsiębiorca może zaliczyć czesne za studia do kosztów uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy, którzy chcą być na bieżąco, mogą korzystać z różnego rodzaju szkoleń czy kursów. Niektórzy też twierdzą, że warto dalej inwestować w swoją edukację i wybierają studia magisterskie czy podyplomowe. Mogą to robić dla samych siebie lub dla swojej pracy. Od tego głównie zależy, czy wydatki poniesione na edukację będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Czym jest koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu to tak naprawdę nic innego, jak wydatki, które musiała ponieść firma czy podatnik, aby otrzymać przychód. Jeżeli np. podatnik prowadzi kwiaciarnię, najpierw kwiaty musi zakupić, zanim będzie mógł je sprzedać. Piekarz najpierw będzie musiał kupić mąkę, a krawcowa materiały i maszynę do szycia. Wszystkie te wydatki są kosztem uzyskania przychodu.

Powyższe przykłady są jednak bardzo proste. Bardzo często zdarza się, że niektóre wydatki trudno rozstrzygnąć. Jedną z nich jest właśnie wydatek na edukację. W rozdziale 4 Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych można przeczytać o wszystkich możliwościach zaliczenia wydatków do kosztów. Nie ma tam żadnej informacji o czesnym za studia.

Nie jest to jednak jednoznacznie z tym, że nie można ich ująć w kosztach. Dlaczego? Katalog wydatków, które prawnie nie mogą zostać wliczone do kosztów można znaleźć w art. 23 ustawy o PIT. Tam też jednak na próżno szukać informacji o finansowaniu czesnego.

Kierunek studiów a prowadzona działalność

To po stronie podatnika leży udowodnienie, że studia są gwarantem uzyskania przychodu. Jeżeli studiowany kierunek łączy się z wykonywanym zawodem czy prowadzoną działalnością, organy podatkowe zazwyczaj akceptują zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu. W takiej sytuacji do kosztów można także wpisać wydatki na dojazdy czy materiały naukowe - oczywiście, jeżeli zostanie to prawidłowo udokumentowane.

Świeżo upieczony student musi wykazać, że wydatek jest związany ze zdobywaniem wiedzy i odpowiednich umiejętności, które pomogą mu w prowadzeniu działalności lub podwyższą jakość oferowanych przez niego usług. Jeżeli jednak w oczach organów podatkowych studia mają służyć tylko ogólnemu podnoszeniu wiedzy, nie pozwolą one zaliczyć tych wydatków do kosztów. Oczywiście podatnik może się odwołać od tej decyzji, prosząc o indywidualną interpretację podatkową.

Koszt uzyskania przychodu a kursy językowe

Przypadek kursu językowego wiele się nie różni od kwestii wydatków na studia. Tak naprawdę wszystko zależy od odpowiedniej dokumentacji. Dobrym przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 21.10.2010 r.:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.10.2010 r., nr sygn. IPPB1/415-778/10-2/RS: (...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektów multimedialnych, głównie w tematyce muzyki i radia. Firma, z którą Wnioskodawca współpracuje, rozszerza swoją działalność na Ukrainie i w Rosji. Wnioskodawca został zobligowany do wsparcia merytorycznego oddziału ukraińskiego w kwestii budowy i programowania tamtejszego radia internetowanego. W tym celu Wnioskodawca jest zmuszony rozmawiać w języku angielskim z tamtejszymi pracownikami. W związku z faktem, iż znajomość tego języka w przypadku Wnioskodawcy jest niewystarczająca, Wnioskodawca w celu utrzymania dalszej współpracy ze spółką G. i zachowania źródła przychodów, zmuszony jest podnieść swoje umiejętności w tym zakresie na specjalnym kursie.W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podnoszenie znajomości języka angielskiego przedsiębiorcy ma na celu zachowanie obecnego źródła przychodu oraz pozyskiwanie coraz większej liczby klientów. (...)

Jak widać, edukacja przedsiębiorcy oraz kursy językowe w większości przypadków mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik jednak musi pamiętać, aby studiowany kierunek był związany z prowadzoną przez niego działalnością. Ponieważ podczas ewentualnej kontroli będzie musiał udowodnić, że dzięki nauce jakość oferowanych przez niego usług wzrośnie, a nabyta wiedza pomoże mu w ulepszaniu przedsiębiorstwa.

katalog e-zwd.pl