Obecnie coraz większą popularnością cieszą się szkolenia i kurs online. Zalet takiego rozwiązania jest bardzo wiele. Po pierwsze - są one często dużo tańsze niż ich “realne” odpowiedniki. Po drugie - można je przeprowadzić w dogodnym momencie - nie trzeba przerywać ważnych obowiązków, by uczestniczyć w kursie. Po trzecie - dają możliwość skorzystania z ofert zagranicznych firm szkoleniowych. Jak rozliczyć kurs online od kontrahenta spoza kraju?   Kurs online - czy to import usług? Pytaniem, które pojawia się przy zakupie kursu online od zagranicznej firmy szkoleniowej, jest: czy wydatek taki należy rozliczyć jako import usług? Sprawdźmy.  
Ważne!Jak podaje ustawa o VAT, za import usług należy uznać “świadczenie usług, z tytułu wykonywania których podatnikiem jest usługobiorca”.
  Jak wynika z powyższej definicji, importem usług będzie zakup takich usług (np. kurs online) od sprzedawcy zagranicznego, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce.   Kurs online a miejsce świadczenia usług Zasady ustalania miejsca świadczenia usług zostały zawarte w art. 28b ustawy o VAT.  
Art. 28b ustawy o VAT“Miejscem świadczenia usług w przypadku usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.”
  Oznacza to, że w przypadku większości usług od zagranicznych kontrahentów od ich zakupu polski przedsiębiorca jest zobowiązany naliczyć VAT (bez względu na to, czy jest podatnikiem czynnym, czy zwolnionym). Czy zasada ta dotyczy również zakupu kursu online?   Tak, ponieważ większość kursów online to usługi elektroniczne, do których stosuje się zasady ogólne określone we wspomnianym art. 28b. Oznacza to, że w takim wypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia importu usług, ze wszystkimi tego konsekwencjami.  
Ważne!By uznać kurs online za usługę elektroniczną, konieczne jest, żeby odbywał się on w formie zautomatyzowanej, niewymagającej w ogóle udziału człowieka lub wymagającej jej w stopniu minimalnym.
  Jeżeli jednak kurs online odbywa się w formie wymagającej kontaktu z zagranicznym nauczycielem przy użyciu internetu, wówczas miejsce świadczenia usług wyznacza art. 28g ust. 1.  
Art. 28g ust. 1:“Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.”
Dokonujesz transakcji z zagranicznym kontrahentami? Sprawdź jak rozliczyć import usług.