Gospodarstwo leśne - definicja

Gospodarstwo leśne: gospodarstwo, które prowadzi podatnik obciążony obowiązkiem podatkowym w podatku leśnym. Do tych podatników należą:
  • właściciele lasów,
  • posiadacze samoistnych lasów,
  • użytkownicy wieczyści lasów,
  • posiadacze lasów, które należą do Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.
Zobacz też:
wynagrodzenie netto brutto