Co do zasady, przychód do opodatkowania powstaje z chwilą przekazania prawa do dysponowania towarem jako właściciel. Wątpliwości co do określenia tego momentu mają jednak sprzedawcy wysyłający towar kurierem - kiedy (i komu) przekazują prawo do dysponowania towarem? Kiedy powstaje przychód, gdy towar wysłany jest kurierem?

Dlaczego tak ważny jest moment kiedy powstaje przychód?

Moment powstania przychodu dla sprzedawcy jest innymi słowy momentem powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą datą konieczne jest opodatkowanie wartości sprzedaży podatkiem VAT, czyli wykazanie wartości VAT należnego z tytułu sprzedaży w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Towar wysłany kurierem - kiedy powstaje przychód?

Moment powstania przychodu w przypadku wysyłki towaru za pomocą kuriera (również poczty) uzależniony jest od otrzymanej zapłaty od kontrahenta. W związku z tym wyróżnić można dwie sytuacje.

Pierwszą z nich jest otrzymanie przedpłaty, a więc zapłaty od kontrahenta przed faktyczną wysyłką towaru. Sytuacja jest klarowna, ponieważ bez względu na to, że kontrahent nie otrzymał jeszcze fizycznie towaru, sprzedawca osiągnął przychód. Zatem moment powstania przychodu to data otrzymania środków pieniężnych i zgodnie z nią konieczne jest ich opodatkowanie.

Przykład28 lutego sprzedawca otrzymał na konto przedpłatę od kontrahenta. Towary mają zostać wysłane do klienta kurierem 1 marca . Sprzedawca, bez względu na datę, w której kontrahent otrzyma towary, ma obowiązek wystawienia faktury i wykazania sprzedaży z datą 28 lutego.

Sytuacją drugą jest wysyłka towarów za pobraniem, a więc sprzedawca otrzyma środki pieniężne dopiero po dostarczeniu towarów kontrahentowi. Ta sytuacja rodzi wiele wątpliwości, ponieważ sprzedawcy nie jest znany termin, w którym te towary kontrahent może otrzymać. W dodatku pomiędzy stronami pojawia się przewoźnik.

Zaraz po wprowadzeniu zmian w przepisach pojawiały się opinie o konieczności śledzenia przesyłki, aby poprawnie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego (chwila dostarczenia towarów nabywcy). Jednak analizując stan faktyczny, organy skarbowe zajęły odmienne stanowiska wydając własne interpretacje. Jeżeli towar wysyłany jest za pośrednictwem przewoźnika przed otrzymaniem zapłaty wówczas moment powstania przychodu dla sprzedawcy to data przekazania towaru kurierowi. Przekazując towar przewoźnikowi sprzedawca de facto przenosi prawo do rozporządzania nim.

Zobacz też:

kalkulator pracodawcy

Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2014r. (sygn. IPPP3/443-575/14-5/JF).

Przykład28 lutego sprzedawca wysłał do kontrahenta zamówione towary korzystając z usługi kuriera. 1 marca kontrahent dokonał zapłaty.Sprzedawca powinien wystawić fakturę, a jednocześnie wykazać sprzedaż z datą 28 lutego, bez względu na otrzymaną zapłatę. Będzie to zgodne ze stanowiskami organów skarbowych.

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wysyłki kurierem

Rodzaj płatności/dostawy Moment powstania przychodu od 1 stycznia 2014 roku
Wysyłka towaru po otrzymaniu płatności Moment powstania przychodu - otrzymanie płatności.
Wysyłka towaru za pobraniem Moment powstania przychodu - wydanie towaru kurierowi.

Przeczytaj więcej o momencie powstania przychodu: zaliczka czy zapłata - jak rozliczyć kwoty otrzymane na poczet przyszłych transakcji?