Dość często podatnicy mają mylne wyobrażenie o działaniu organów ścigania. Obawiają się kary ograniczenia lub pozbawienia wolności, w przypadku gdy tak karane są tylko umyślne, dobrze zaplanowane działania niezgodne z prawem. Czym różni się wykroczenie od przestępstwa skarbowego? Jaka kara może spotkać podatnika za postępowanie niezgodne z przepisami?   Definicja wykroczenia i przestępstwa skarbowego   Różnica między wykroczeniem a przestępstwem odnosi się do skali popełnionego czynu. Wykroczenie najczęściej karane jest mandatem lub grzywną, natomiast w przypadku popełnienia przestępstwa można zastosować karę ograniczenia wolności.   Wysokość i rodzaj kary zależy od progu ustawowego, który odnosi się do wartości podatku, którego to podatnik nie odprowadzał do budżetu publicznego. Zatem próg ustawowy dla wykroczenia skarbowego to nieuiszczenie podatku w kwocie, która nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a przestępstwo skarbowe to nieuiszczenie podatku w kwocie wyższej niż 5-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia.   Ważne jest więc to, ile podatnik nie zapłacił fiskusowi. Co istotne, przy wzroście wysokości płacy minimalnej powoduje to mniej drastyczną klasyfikację czynów, ale przy tym wprowadza się wyższe kary za ich popełnienie.   Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe   Wykroczenie skarbowe mieści się w granicy grzywny. Najniższa kara wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, a najwyższa stanowi jego 20-krotność. W bieżącym roku kara może wahać się od 168 zł do 33.600 zł, natomiast w 2015 roku będzie wynosiła od 175 zł do 35.000 zł.   Jeśli podatnik popełni nieszkodliwy czyn, otrzyma mandat, który nie przekroczy dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, zatem od 3.360 w 2014 roku i 3.500 w 2015 roku. W przypadku tego rodzaju wykroczenia nie prowadzi się postępowania sądowego. Zobacz też:
Skierowanie na badania lekarskie pracownika Skrócenie okresu wypowiedzenia Dofinansowanie z pfron
Kara za przestępstwo skarbowe ustalane jest na podstawie wysokości stawki dziennej - dla minimalnego wynagrodzenia waha się od 1/30 do jej 400-krotności. Granice stawki dziennej w 2014 wynoszą od 56 zł do 22.400 zł a w 2015 - od 58 zł do 23.200 zł. Natomiast wysokość grzywny w 2014 roku wahała się od 560 zł do 16.128.000 zł, a w 2015 wynosiła od 580 zł do 16.704.000 zł. Należy pamiętać, że sąd może nałożyć na podatnika grzywnę, której wysokość będzie wynosić od 10 stawek dziennych do 720. Co ważne, kara nałożona przez sąd nie zwalnia z uiszczenia podatku. Uwaga: Przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd uwzględnia sytuację finansową sprawcy, możliwości zarobkowe, warunki osobiste i majątkowe. Dowiedz się, czy opóźnienie w płaceniu podatków może być przestępstwem skarbowym!