nazwa firmy

Każdy, kto zakłada nowe przedsiębiorstwo, liczy na to, że klienci po niedługim czasie będą rozpoznawać markę. Jeśli  świeżo upieczony przedsiębiorca trafił w niszę, z pewnością zyska niedługo grono naśladowców. Dopóki będą tylko inspirować się nazwą lub asortymentem firmy, nie jest to szkodliwe, ale warto wymyślić oryginalną, odróżniającą nazwę, a później chronić ją, na przykład przez zarejestrowanie jej jako znaku towarowego.

W świetle polskiego prawa nazwa przedsiębiorstwa znaczy to samo, co firma.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, firmą będzie jej imię i nazwisko (art. 434). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką firmę poszerzyć o dodatkowe nazwy, pseudonimy, rodzaj albo miejsce działalności etc. Z kolei jeśli chodzi o osobę prawną, nazwa firmy to według art. 435 kodeksu nazwa, zawierająca określenie formy prawnej osoby prawnej (np. spółka kapitałowa, sp. z o.o.).  Przedsiębiorca może ją także poszerzyć o przedmiot działania przedsiębiorstwa i nazwiska albo pseudonimy osób fizycznych.

Nazwę firmy stosuje się przede wszystkim po to, by odróżnić przedsiębiorstwo od innych firm, działających na rynku.  Może też ona sugerować klientowi od początku, czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jaki jest jego zakres działania i asortyment. Nie można jednak za pomocą nazwy prowadzać konsumentów w błąd.

Nazwa firmy- ochrona

Jak widać, nazwa jest dla firmy niezwykle wartościowa. Dlatego ustawodawca uregulował takie kwestie jak przyjmowanie jej i wykorzystywanie.  Jak wskazuje art. 432 §2 kodeksu, przedsiębiorca powinien zgłosić ją we właściwym rejestrze. Każda jej zmiana również łączy się z koniecznością aktualizowania danych w spisie.

Jest to o tyle ważne, że gdy cudze działanie zagraża firmie i narusza jego prawo, przedsiębiorca może żądać zaniechania takiego działania. Oprócz tego może on żądać  usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia szkody majątkowej albo wydania korzyści wynikających z naruszenia. Takie uprawnienia przysługują jednak przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy naruszenia, dokonywane przez osobę trzecią są bezprawne.

Czy nazwa firmy może być znakiem  towarowym?

Nazwa firmy powinna w jakiś sposób oddawać całokształt działalności przedsiębiorstwa. Niekiedy przedsiębiorca rozszerza jej zakres także o oferowane towary lub usługi. Najlepszym przykładem w tej kwestii są firmy, produkujące odzież i ubrania sportowe, np. kompania Reebok International Limited i produkowane przez nią sportowe buty powszechnie zwane reebokami.