Pracownicy z różnych powodów pobierają zaliczki z firmowych pieniędzy na wydatki firmowe, które muszą opłacić gotówkowo poza siedzibą firmy. Osoba zajmująca się kasą w danej firmie “zawiesza” wypłacone środki na koncie danego pracownika, a co za tym idzie, pracownik po wydatkowaniu tych pieniędzy, musi się z nich rozliczyć. Dokonać tego należy na druku rozliczenia zaliczki.

Rozliczenie zaliczki

Rozliczenie zaliczki - jak wypełnić ?

Pracownik uzupełnia zestawienie wydatków, które załącza do rozliczenia zaliczki, czyli wpisuje w tabeli:

  • numery dokumentów,
  • opis czego dotyczyły,
  • ich kwotę.

Rozliczenie zaliczki pracownika

Osoba odpowiedzialna za rozliczenie zaliczki (księgowa lub kierownik) powinna sprawdzić spis wydatków, zaakceptować je i wyliczyć, czy wypłacona pracownikowi zaliczka pokryła wszystkie wydatki, czy coś zostało i pracownik musi zwrócić różnicę lub zaliczka nie pokryła wszystkich wydatków i różnica powinna zostać zwrócona pracownikowi z kasy firmy.

Cały artykuł znajdziesz na : Rozliczenie zaliczki